Labels
https://maps.amsterdam.nl/grabbel/
Toelichting
Op deze Grabbelkaart kunt u zelf maximaal 3 kaartlagen (of 3x10 niet-woonfuncties uit de Functiekaart) over elkaar leggen. Daarmee maakt u een eenvoudige visuele overlay.

Selecteer een kaartlaag in het selectievak in de zwarte bovenbalk.

Kiest u de Functiekaart (als punten of als vlakken) dan volgt een lijst waarin u per kaartlaag maximaal 10 niet-woonfuncties kunt kiezen. Bekijk deze lijst eens, er zit veel informatie in over bv. scholen, winkels, kerken, ziekenhuizen etc.

In eerste instantie worden de legendakleuren van de originele themakaart weergegeven. U kunt bij de meeste kaartlagen op de legendakleuren klikken om te wisselen naar een groepskleur en groepssymbool. Na doorklikken door verschillende groepskleuren, verschijnen de originele kleuren weer.

Als u op de legendanaam klikt, schakelt u door naar de betreffende thematische kaart, indien aanwezig.

U kunt een groep verwijderen of de hele legenda verwijderen door op de betreffende X in de legenda te klikken.

Onder de titel bouwt zich een url op van de gekozen kaartlagen. Deze kunt selecteren/kopieren/plakken en bewaren of doorsturen voor hergebruik. De eerder gekozen kaartlagen verschijnen dan automatisch in beeld.

Ontwikkeld door

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.


Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....
Selecteer maximaal 10 functies (Ctrl)