Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
De Functiemix is gebaseerd op de functies (gebruiksdoel en WOZ-gebruik) en de gebruiksoppervlaktes in de dataset van de BAG-verblijfsobjecten (november 2019).

De BAG-functies zijn gecategoriseerd als Wonen, Voorzieningen of Werken.
Per blokstraat zijn de gebruiksoppervlaktes per categorie bij elkaar opgeteld, waarna de percentages zijn berekend.

Als meer dan 70% van de gebruiksoppervlakte in een blokstraat bestaat uit Wonen, dan is dit op de kaart aangegeven in de Wonen-kleur. Hetzelfde geldt voor 70% Voorzieningen en 70% Werken.

Voor een mix van twee functies geldt dat er minder dan 15% van de derde functie aanwezig is een blokstraat. Bijvoorbeeld: Wonen-Voorzieningen geldt als er voor geen van beide functies meer dan 70% is en er minder dan 15% Werken is.

Het restant is dan de mix van de 3 functies Wonen-Voorzieningen-Werken: geen van deze heeft meer dan 70% en ook niet minder dan 15%.

Wonen boven voorzieningen en werken 
Er wordt regelmatig gewoond boven voorzieningen en (kleinere) werkfuncties. De oppervlakte voor Wonen overheerst daardoor de oppervlaktes voor Voorzieningen en Werken. De mix van functies komt daardoor niet goed uit de (kaart)verf: veel blokstraten bevatten meer dan 70% wonen bevatten, terwijl een paar voorzieningen of bedrijven al een behoorlijke andere beleving geven in een straat.
Daarom is de oppervlakte voor Wonen met 50% verminderd alvorens de percentages zijn berekend. Hierdoor wordt meer de op straat ervaren functiemix weergegeven.
De getoonde gebruiksoppervlakte voor Wonen in het infovenstertje bij aanklikken, is dus 50% van de werkelijke oppervlakte.

Uitgezonderde functies
Woonzorg-complexen zoals verzorgings-, verpleeg- en opvanghuizen zijn aangemerkt als woonfunctie en niet als voorziening. 
Adressen met parkeer- en transportfuncties (b.v. garages en metrostation-ingangen, vaak ondergrondse gebouwen voor opslag van auto`s of doorstroming van mensen) zijn lastig als wonen, werken of voorziening te kwalificeren en zijn daarom geheel achterwege gelaten.
Overige gebruiksfuncties, nutsvoorzieningen en opslag en distributie kleiner dan 100 m2 zijn vaak onbemensd en daarom ook niet meegenomen als functie.

Wat is een blokstraat?
Een bouwblok bestaat meestal uit 4 straatzijden, die qua functies veel kunnen verschillen. Een bouwblok heeft een bouwblokcode en een straat heeft een straatcode. De combinatie daarvan geeft dan 4 BlokStraatCodes voor elke van de blokstraten.

Bekijk ook de specifiekere Functiekaart van niet-woonfuncties.

Contact
Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Over de functies bij adresgegevens
In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
 
Even geduld ... Wait a moment