Functiemix

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Update: BAG-dataset 12 juli 2022

De Functiemix is gebaseerd op de Functiekaart. De functies in de Functiekaart zijn gecategoriseerd als Voorzieningen of Werken. Onduidelijke en Onbemensde functies doen niet mee. De overige BAG-verblijfsobjecten die niet op de Functiekaart staan, zijn toegevoegd als Wonen. Per blokstraat zijn de gebruiksoppervlaktes per categorie bij elkaar opgeteld, waarna de percentages zijn berekend. Als meer dan 70% van de gebruiksoppervlakte in een blokstraat bestaat uit Wonen, dan is dit op de kaart aangegeven in de Wonen-kleur. Hetzelfde geldt voor 70% Voorzieningen en 70% Werken. Voor een mix van twee functies geldt dat er minder dan 15% van de derde functie aanwezig is een blokstraat. Bijvoorbeeld: Wonen-Voorzieningen geldt als er voor geen van beide functies meer dan 70% is en er minder dan 15% Werken is. Het restant is dan de mix van de 3 functies Wonen-Voorzieningen-Werken: geen van deze heeft meer dan 70% en ook niet minder dan 15%.

Wonen boven voorzieningen en werken

Er wordt regelmatig gewoond boven voorzieningen en (kleinere) werkfuncties. De oppervlakte voor Wonen overheerst daardoor de oppervlaktes voor Voorzieningen en Werken. De mix van functies komt daardoor niet goed uit de (kaart)verf: veel blokstraten bevatten meer dan 70% wonen, terwijl een paar voorzieningen of bedrijven al een behoorlijke andere beleving geven in een straat. Daarom is de oppervlakte voor Wonen met 50% verminderd alvorens de percentages zijn berekend. Hierdoor wordt meer de op straat ervaren functiemix weergegeven. De getoonde gebruiksoppervlakte voor Wonen in het infovenstertje bij aanklikken, is dus 50% van de werkelijke oppervlakte. Als de oppervlakte in de BAG = 1, dan is de oppervlakte onbekend. In die gevallen is 50m2 toegekend, om de functie niet geheel te verliezen.

Wat is een blokstraat?

Een bouwblok bestaat meestal uit 4 straatzijden, die qua functies veel kunnen verschillen. Een bouwblok heeft een bouwblokcode en een straat heeft een straatnaam. De combinatie daarvan geeft dan 4 Bouwblokstraatnamen. Bekijk hier de Functiekaart.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...