Niet-woonfuncties (Functiekaart)

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Update: BAG-dataset 12 juli 2022. Er zijn geen historische Functiekaarten beschikbaar.

De Functiekaart is gebaseerd op het Gebruiksdoel, de WOZ-objectsoort en de gebruiksoppervlaktes in de datasets van de BAG-verblijfsobjecten / ligplaatsen / standplaatsen. De Functiekaart laat alleen de niet-woonfuncties zien. De Functiemix geeft de combinatie met de woonfuncties weer. De Functiekaart is geen officiƫle basisregistratie en is bedoeld voor planologische analyses en niet voor handhavings- of toetsingsdoeleinden. De kaart heeft `eigen` Functies die afgeleid zijn het BAG-gebruiksdoel en de WOZ-objectsoort. In de meeste gevallen komen het Gebruiksdoel en de Objectsoort met elkaar overeen, maar het komt ook regelmatig voor dat ze elkaar tegenspreken. Ook kunnen er meerdere gebruiksdoelen en objectsoorten bij een verblijfsobject (hoofdadres) zijn geregistreerd. In veel van die gevallen is via panoramabeelden bekeken welke functie het betreft. Als de oppervlakte =1, dan is de oppervlakte niet bekend in de BAG.

Terugmeldingen zijn zeer welkom

Bij aanklikken van een locatie op de kaart verschijnt informatie over de Functie. Als een Functie volgens u niet klopt, kunt u dit terugmelden via een formulier.

Uitgezonderde functies

Woonzorg-complexen zoals verzorgings-, verpleeg- en opvanghuizen zijn aangemerkt als woonfunctie en niet als voorziening en staan daarom niet op deze Functiekaart van niet-woonfuncties. Adressen met parkeer- en transportfuncties (b.v. garages en metrostation-ingangen, vaak ondergrondse gebouwen voor opslag van auto`s of doorstroming van mensen), maar ook andere onbemensde functies zijn lastig als wonen, werken of voorziening te kwalificeren en zijn daarom achterwege gelaten. Wat komt nog meer niet in de Functiekaart?
  • Adressen met Status = Verbouwing of Buiten gebruik of Gevormd. De Status moet dus zijn In gebruik (wel of niet ingemeten).
  • WOZ-objectsoort bevat `aanbouw` of `bouwterrein`.
  • Als Gebruiksdoel en WOZ-objectsoort elkaar tegenspreken en de oppervlakte daarvan is 1.
  • Als op exact dezelfde XY meerdere adressen zijn met dezelfde Functie, dan worden de oppervlakte bij elkaar opgeteld, het aantal_adressen geteld en het eerste adres daaraan toegevoegd. Dat wordt dus 1 punt.
  • Een paar duizend adressen die onduidelijk waren, zijn handmatig gecheckt op de panoramabeelden en via Google en op die manier is er een Functie toegekend.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...