Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
Om de kwaliteit van het alternatief personenvervoer, zoals fietstaxi's en tuk tuk's, te verbeteren moeten aanbieders van alternatief personenvervoer sinds 1 april 2013 een vergunning voor Alternatief Personen Vervoer hebben. Op 15 september 2016 heeft het college van B en W het Uitvoeringsbeleid Alternatief personenvervoer 2016-2019 ex art 2.51 APV 2016 vastgesteld. Met de vergunninghouders zijn afspraken gemaakt waar alternatief personenvervoer mag worden aangeboden en waar zij mogen komen. Op deze kaart vindt u gedetailleerde informatie over de standplaatsen en verbodsgebieden.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
Stefan van Dorp
s.van.dorp@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.