Labels
Toelichting
In Amsterdam Zuidoost vinden de meeste evenementen plaats van Amsterdam. Het is het 2e uitgaanscentrum van Amsterdam. Er zijn zowel binnenlocaties voor evenementen (ArenA, Ziggodome, Heineken Music Hall, No Limit, South East, buurtcentra/ activiteitencentra, Bijlmerparktheater, Bijlmersporthal) als buitenlocaties. Op dit moment zijn er in Zuidoost 15 buitenlocaties aangewezen voor buiten-evenementen (Annie Romeinplein, Anton de Komplein, ArenABoulevard1, ArenABoulevard2, ArenApark, Nelson Mandela park / Bijlmerpark1, Nelson Mandela park / Bijlmerpark2, Bijlmerplein groot, Bijlmerplein klein, Gaasperpark Gaasperplas Noordoever, Gaasperplas Zuidoever, Gaasperplas Zuidoostoever, Hoekenrode, Winkelcentrum Kameleon en Winkelcentrum Reigersbos).

Op deze interactieve kaart zijn de locaties voor buiten-evenementen beschreven. Deze locatieprofielen bevatten beleid over het aanwijzen van gebieden en periodes waarvoor beperkingen worden voorgesteld aan het aantal te houden evenementen. In de kaart kunnen deze worden opgevraagd.

Voor een aantal locaties zijn ook de (ruimtelijke) randvoorwaarden voor evenementen te downloaden. Het stadsdeel zal ze actueel houden en voor de overige locaties aanvullen. Inhoudelijk contactpersoon hiervoor is evenementencoördinator Bie Muusze. Bie is telefonisch bereikbaar via nummer 020 2525395 en per e-mail via b.muusze@amsterdam.nl.


Belangrijke informatie over wijzigingen in 2014 ten opzichte van de locatieprofielen in 2010

ArenaPark
Hier is een verruiming van de geluidsnorm, om zo de toename van het aantal evenementen mogelijk te maken met een hogere geluidsbelasting (dance festivals).

Bijlmerpark / Nelson Mandelapark, grote weide
De geluidsnorm is aangepast. In de nota van 2010 is de woongevelnorm op 65 dB(A) / 80 dB(C) gesteld. In 2013 en 2014 is door de omgevingsdienst (OD) geadviseerd om een woongevelnorm van 70 dB(A) aan te houden. In 2014 is deze norm ook in de vergunning opgenomen. In het nieuwe locatieprofiel is de woongevelnorm op 68 dB(A) en 85 dB(C) gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de klachten van bewoners. De nieuwe maximale geluidswaarden dienen te worden gehandhaafd.

Gaasperplas Noordoever
Maximale belasting gevelnorm blijft gelijk, maar deze is anders genoteerd. De 67 dB(A) (niet gecorrigeerd, dus ‘ruwe’ meetdata) komt ongeveer overeen met de oude voor meteo gecorrigeerde norm van  63 dB(A) op de woongevels. Strikt zou deze dan op 68 dB(A) moeten liggen, maar gezien de standaard meethoogte van 1,5 meter is aan de ‘veilige’ lage kant gezeten van 67 dB(A). Op het evenemententerrein wordt de maximale norm van 103 dB(A) naar 100 dB (A) verlaagd. Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met een aantal klachten van bewoners.

Gaasperplas Zuidoever
De gebiedsindeling is ook aangepast: de surfoever is eraf.

Gaasperplas Zuidoostoever
Zuidoostoever Gaasperplas krijgt een verruiming van maximaal aantal bezoekers. De gebiedsindeling is ook aangepast, het surfstrand is bij het Dagkampeerterrein getrokken.

Hoekenrode
Met de oplevering in april 2014 van het gerenoveerde Hoekenrode is de evenementenlocatie aangepast.

Winkelcentra 
Een verruiming van het aantal evenementen per jaar

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuidoost
Bie Muusze
b.muusze@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....