Labels
Toelichting
De meeste data zijn inmiddels geactualiseerd te zien op www.nationaleenergieatlas.nl.

Deze kaart geeft de potentie weer van warmte en koude opwekking uit water (oppervlakte water, drinkwater en rioolwater) en uit de bodem (verschillende diepte).
 
Water
De kaart geeft de meren weer die geschikt zijn voor koudewinning met een gebied van 1 kilometer daaromheen. In dit gebied is het mogelijk de koude uit het meer te gebruiken. Indien een koudenetwerk is aangelegd, ontstaat een groter bereik. Het bestaande koude netwerk is ook weergegeven. 
De koude en de warmte van het stromend oppervlaktewater heeft een bereik van 200 meter.
De kaart toont ook bebouwing in Amsterdam die in theorie gebruik zou kunnen maken van de warmte of koude van het drinkwater of rioolwater.  De diameter van de leiding moet hier groot genoeg voor zijn en de afstand tussen de leiding en gebruiker moet niet meer dan 200 meter bedragen, wil het rendabel blijven. 
Deze data is afkomstig van Waternet.

Bodem
Waternet en TU Delft hebben de potentie voor warmte- & koudeopslag in Amsterdam berekend en in kaart gebracht. Warmte en koudeopslag kan in de (relatief) ondiepe ondergrond. 
De capaciteit van de ondergrond voor het bergen van thermische energie heeft een bovengrens die gelijk is aan de warmtecapaciteit van de grond plus het water daarin, vermenigvuldigd met het temperatuurverschil tussen het uitgaande water en het aanwezige natuurlijke grondwater. Per vierkante meter moet dit getal worden vermenigvuldigd met de dikte van de laag waarin de thermische energie, dat wil zeggen warmte en/of koude, wordt geborgen.
TNO heeft de potentie van gebruik van warmte uit de diepe ondergrond (geothermie, diepte op >2km) in kaart gebracht. 
De kaart geeft de capaciteit van de diepe ondergrond in PJ per km2 per jaar. Daarvoor dient er een water dragende laag in de bodem te zijn, een zogenaamde aquifier. Grond die vooral bestaat uit zanddeeltjes leent zich het meest voor het onttrekken van warm water. Het gemak waarmee men water kan onttrekken uit de ondergrond noemt men de permeabiliteit. Deze permeabiliteit is voor een groot deel de bepalende factor bij het vaststellen van de geschiktheid van een gebied voor geothermie. Een andere factor is de dikte van de laag; wanneer deze niet dik genoeg is zal het niet rendabel zijn om een put te slaan omdat er dan te weinig water uit de laag gehaald kan worden. 
Binnen Amsterdam verschilt  de geschiktheid van de bodem. Dit komt doordat lagen die zo diep in de ondergrond liggen op bepaalde punten verzakt zijn. De verzakkingen beïnvloeden de geschiktheid.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Laura Hakvoort
l.s.hakvoort@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....