Duizendknoop

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Japanse duizendknoop in de tuin?

Bewoners die Japanse duizendknoop in de tuin hebben wordt geadviseerd om deze voortdurend te snoeien. Zo wordt voorkomen dat de plant zich verder uitbreidt. Omdat de wortels veel groeikracht hebben zal hij echter blijven terugkomen. Het snoeiafval moet met het restafval worden meegegeven. Snoeiafval mag

niet

met het groenafval meegegeven worden of worden gecomposteerd! Dit omdat al een klein stukje van de plant zich verder kan verspreiden. Als u bang bent voor schade aan gebouwen of bestrating wordt geadviseerd om een hovenier in te schakelen.

Groeiplaatsen bij gebouwen

Voordat een groeiplaats van Japanse duizendknoop schade aanricht moet deze vaak al jaren oud en groot zijn. Ook moet de plek waar de planten groeien nadelig zijn voor de plant, bijvoorbeeld omdat er veel verharding is en de plant er maar weinig voedsel en water kan vinden. Pas dan is de plant geneigd om ver en diep in de grond uit te breiden naar plaatsen waar hij schade aanbrengt. Het is dus niet zo dat, wanneer er een kleine groeiplaats op 5 of 10 meter van een gebouw staat, er direct schade te verwachten is aan het gebouw. en er direct gehandeld moet worden. Zeker niet wanneer de plant hier in de volle grond staat. Groeit de Japanse duizendknoop direct tegen een gebouw aan? Dan is het wel verstandig om actie te ondernemen. De wortels groeien dan langs de fundering naar beneden en zullen via kiertjes het gebouw in gaan groeien. Op onze website over de Japanse duizendknoop leest u wat u kunt doen.

Algemeen

De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is rond 1830 door Von Siebold (1796-1866) in Nederland geïntroduceerd. Pas na 1950 is de plant zich op grote schaal gaan verspreiden. De plant staat op de Zwarte Lijst; de lijst met invasieve exotische soorten. Groeiplaatsen in Amsterdam bevinden zich vooral rond volkstuinen (waar tuinafval is gestort), particuliere tuinen, in parken, langs wegen, spoorwegen en waterwegen.

Problemen

De Japanse duizendknoop is een woekerende plant. Via zijn wortelstokken verspreidt hij zich snel. De wortels zijn sterk en kunnen verharding en walkanten omhoog drukken. Alle andere begroeiing wordt weggeconcurreerd door de duizendknoop. Er groeien geen andere planten onder de bladeren. Bij het maaien kunnen wortelstokken worden meegenomen en verder worden verspreid. Bestrijding is erg lastig; uit kleine delen van de wortelstokken kan de plant weer verder uitgroeien.

Soorten

In Amsterdam komen drie exotische duizendknoopsoorten voor, de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), de Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en de Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica). De Boheemse duizendknoop is een hybride tussen de Japanse en de Sachalinse.

Inventarisatie

In 2016 zijn de groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop in kaart gebracht door Lars Betjes een student toegepaste biologie van de Aeres Hogeschool in Almere. Zijn inventarisatie was gericht op de grotere groengebieden in Amsterdam en was niet volledig. De inventarisatie is in 2017 voortgezet In 2019 worden de groeiplaatsen verder geïnventariseerd. Deze kaart zal pas na deze inventarisatie weer worden bijgewerkt.

Beleid Gemeente

De gemeente Amsterdam onderkent de risico`s van de Japanse duizendknoop. De interactieve kaart maps.amsterdam.nl/duizendknoop is opgezet om enerzijds overzicht te geven waar de plant te vinden is en anderzijds kunnen er per email nieuwe vindplaatsen worden doorgegeven. Daarnaast is er zowel intern als extern overleg hoe de plant het best en met welke methode kan worden bestreden. Met gemeentelijke beheerders, natuurverenigingen, volkstuinen etc. wordt overlegd hoe voorkomen kan worden dat groeiplaatsen zich uitbreiden. Met onder andere de Universiteit Wageningen, Rijkswaterstaat en ProRail wordt onderzocht welke bestrijding van deze invasieve exoot het beste kan plaatsvinden. Ook bekijken we hoe de bestrijding in bijvoorbeeld Groot-Brittannië is georganiseerd.

Meer informatie

Gemeente website Invasieve exoten

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Jaike Bijleveld
duizendknoop@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...