Cultuurhistorische waarden

Stories

 

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

De geschiedenis van een gebied kan een inspiratiebron zijn voor de ontwikkeling van de stad. Op deze kaart zijn gebiedsgericht cultuurhistorische waarden en historische stedenbouwkundige ontwikkelingen in beeld gebracht. Cultuurhistorische waarden per gebied Bij cultuurhistorische waarden gaat het over sporen, objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of gebied. Ze dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en vestigingsklimaat en bieden aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Het is daarom van belang deze cultuurhistorische waarden te betrekken in de planvorming en mee te wegen in de besluitvorming over de inrichting van een gebied (via bijvoorbeeld een bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan of herinrichtingsplan voor de openbare ruimte). Per gebied kan doorgeklikt worden naar meer informatie over de historisch stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied en de bovengrondse cultuurhistorische waarden. Deze informatie is afkomstig uit de Cultuurhistorische Verkenningen (CHV’s) die door Bureau Monumenten & Archeologie zijn gemaakt. De CHV’s zijn meestal gemaakt in het kader van de actualisatie van een bestemmingsplan. Dit verklaart waarom de CHV’s nog niet heel Amsterdam beslaan en waarom de grenzen niet altijd overeenkomen met de historische bouwperiodes waarin de stad zich ontwikkelde. Gebieden met beschermde status Een aantal gebieden in Amsterdam is zodanig van cultuurhistorische waarde dat daaraan een beschermde status is toegekend: UNESCO Werelderfgoed en rijks en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. De begrenzing van deze beschermde gebieden is op deze kaart te vinden met daaraan gekoppeld meer informatie. Bovengronds en ondergronds De kaart is dynamisch en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie over de bovengrondse cultuurhistorie van de stad. Voor ondergrondse cultuurhistorische waarden kunt u terecht op de archeologische kaart: http://maps.amsterdam.nl/archeologie. Bron beelden: BMA, Beeldbank Stadsarchief Amsterdam of zoals vermeld in de rapportages die u kunt downloaden.

Contact


Gemeente Amsterdam - Monumenten en Archeologie
Annette ten Doeschate
a.ten.doeschate@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...