Labels
Toelichting
Deze interactieve kaart toont alle ongeveer 7.000 Canadese populieren (populus x canadensus) die in Amsterdams beheer zijn. Van oudere Canadese populieren breken regelmatig dikke takken af, ook op zomerse dagen. Daarom heeft de gemeente alle exemplaren laten onderzoeken.

Eind 2015 is een extern boomadviesbureau gestart met het veiligheidsonderzoek. Uit de kroon valt af te lezen of er takken zijn afgebroken en hoe vaak. Ook is de locatie van belang: er is meer veiligheidsrisico bij Canadese populieren die langs drukke verkeerswegen of op schoolpleinen staan, dan als deze aan de rand van een sportpark staan waar geen mensen komen. 

De rode bomen op de kaart hebben een hoog risico en zullen worden gekapt. Een nieuwe boom wordt dan terug geplant. De oranje bomen zijn bomen die nog kunnen blijven staan, mits er snoeimaatregelen worden uitgevoerd. Voor de gele bomen op de kaart is bij de controle geen risico geconstateerd. Ze zijn in de ruime meerderheid en hoeven niet te worden gekapt of gesnoeid, maar zullen wel jaarlijks worden gecontroleerd. In de legenda van de kaart kunt u de verschillende bomen aan- of uitzetten. 

Bij het klikken op een boom op de kaart krijgt u informatie over de planning van veiligheidskap- of snoei en ook over welke boom na kap wordt herplant. De meeste bomen worden op dezelfde plek vervangen door een duurzame boomsoort (zoals andere soorten Populieren, Iepen, Eiken of Lindes). Soms is herplant op dezelfde plek niet mogelijk, dan wordt de boom binnen een straal van vijftig meter herplant. Op plekken waar stedelijke vernieuwing plaats vindt, kan de boom ook elders in de stad een plek krijgen. In alle gevallen komt er een grote boomsoort voor terug. Wel duurt het jaren voordat de boom volgroeid is. De nieuwe bomen worden een jaar na het verwijderen van de boom geplant (2019), eerst moet de grond hiervoor klaar worden gemaakt.

Meer informatie leest u op www.amsterdam.nl/canadesepopulieren^https://www.amsterdam.nl/canadesepopulieren

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
canadesepopulieren@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....