Bouwjaar

Legend

Opacityslider
Timeanimation

Legend

Opacityslider
Timeanimation
Toelichting bij deze kaart
Deze interactieve kaart toont alle ongeveer 7.000 Canadese populieren (populus x canadensus) die in Amsterdams beheer zijn. Van oudere Canadese populieren breken regelmatig dikke takken af, ook op zomerse dagen. Daarom heeft de gemeente alle exemplaren laten onderzoeken.

Eind 2015 is een extern boomadviesbureau gestart met het veiligheidsonderzoek. Uit de kroon valt af te lezen of er takken zijn afgebroken en hoe vaak. Ook is de locatie van belang: er is meer veiligheidsrisico bij Canadese populieren die langs drukke verkeerswegen of op schoolpleinen staan, dan als deze aan de rand van een sportpark staan waar geen mensen komen. 

De rode bomen op de kaart hebben een hoog risico en zullen worden gekapt. Een nieuwe boom wordt dan terug geplant. De oranje bomen zijn bomen die nog kunnen blijven staan, mits er snoeimaatregelen worden uitgevoerd. Voor de gele bomen op de kaart is bij de controle geen risico geconstateerd. Ze zijn in de ruime meerderheid en hoeven niet te worden gekapt of gesnoeid, maar zullen wel jaarlijks worden gecontroleerd. In de legenda van de kaart kunt u de verschillende bomen aan- of uitzetten. 

Bij het klikken op een boom op de kaart krijgt u informatie over de planning van veiligheidskap- of snoei en ook over welke boom na kap wordt herplant. De meeste bomen worden op dezelfde plek vervangen door een duurzame boomsoort (zoals andere soorten Populieren, Iepen, Eiken of Lindes). Soms is herplant op dezelfde plek niet mogelijk, dan wordt de boom binnen een straal van vijftig meter herplant. Op plekken waar stedelijke vernieuwing plaats vindt, kan de boom ook elders in de stad een plek krijgen. In alle gevallen komt er een grote boomsoort voor terug. Wel duurt het jaren voordat de boom volgroeid is. De nieuwe bomen worden een jaar na het verwijderen van de boom geplant (2019), eerst moet de grond hiervoor klaar worden gemaakt.

Meer informatie leest u op www.amsterdam.nl/canadesepopulieren

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
canadesepopulieren@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Over de functies bij adresgegevens

In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de functie volgens de dienst Belastingen voor de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en het Feitelijk gebruik.

Open Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.