Legend

Opacityslider
Timeanimation

 
Open Maps DataData en informatie
Het bronjaar van de leefbaarheidsindex is 2010 (oftewel de index is in 2010 op 100 gezet). De scores op de 24 verschillende items zijn geïndexeerd door te delen door de gemiddelde waarde in 2010. De indexcijfers worden per buurt gepresenteerd met toevoeging van de kleuren rood, oranje, lichtgroen en donkergroen. Dit gebeurt op basis van de statistische maat standaarddeviatie. Deze kleuren laten zien hoe de leefbaarheid van de buurt zich verhoudt tot de gemiddelde buurt in Amsterdam in 2010. Buurten met een hoge leefbaarheidsindex (relatief weinig leefbaarheid) hebben een rode kleur, buurten met een lage leefbaarheidsindex (relatief veel leefbaarheid) een donkergroene kleur. Buurten die meer een middenpositie innemen, krijgen ofwel een oranje kleur toegekend (relatief redelijk weinig leefbaarheid) ofwel een lichtgroene kleur (relatief redelijk veel leefbaarheid). De kaarten op deze site tonen de resultaten op buurtcombinatie- en stadsdeelniveau van de index in 2013.'>Schoon
Voor het project Buiten in Beeld is Amsterdam verdeeld in rastervakken van 100 bij 100 meter, die minimaal 10% openbare ruimte bevatten. Dit zijn in totaal ruim 10.000 vakken. Uit deze vakken worden er elk voorjaar en najaar 1.250 willekeurig gekozen, en gemeten op een aantal schaalbalken die te maken hebben met veegbaar zwerfvuil (zowel grof als fijn) op gras, in beplanting en op wegen.

Voor elk van deze schaalbalken wordt in het gebied van 100 bij 100 meter gezocht naar de slechtste plek. Vervolgens is aan deze slechtste plek een score gegeven in de vorm van A+, A, B, C of D, waarbij A+ het beste resultaat is (geen vuil aanwezig) en D het slechtste (veel vuil aanwezig, in het geval van grof zwerfvuil meer dan 25 stuks per 100m² en bij fijn zwerfvuil 25 stuks per m²).  

Per buurtcombinatie en stadsdeel worden de scores per thema opgeteld en is de ‘90%-score’ berekend: het resultaat dat bij 90% van de beoordelingen ten minste wordt gehaald. Dit kan ook omschreven worden als de slechtste score die overblijft wanneer de 10% slechtste scores worden genegeerd. De kaart toont de resultaten op buurtcombinatieniveau van de meting in het najaar van 2016.

Verharding
De drie schaalbalken ‘verharding zwerfafval fijn’, ‘verharding zwerfafval grof’ en ‘verharding veegvuil in goten’ vormen samen het resultaat voor het onderwerp verharding.

Gras 
De twee schaalbalken ‘gras zwerfafval fijn’ en ‘gras zwerfafval grof’ vormen samen het resultaat voor het onderwerp gras.

Beplanting
De twee schaalbalken ‘beplanting zwerfafval fijn’ en ‘beplanting zwerfafval grof’ vormen samen het resultaat voor het onderwerp beplanting.

Leefbaarheid
De leefbaarheidsindex geeft weer hoe bewoners de leefbaarheid in hun buurt ervaren. 
Hierbij is de leefbaarheid onderverdeeld in drie aspecten: fysieke leefbaarheid, overlast en sociale leefbaarheid. Elk aspect is opgebouwd uit 8 items die komen uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland, een enquête over leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap.  Het bronjaar van de leefbaarheidsindex is 2010 (oftewel de index is in 2010 op 100 gezet). De scores op de 24 verschillende items zijn geïndexeerd door te delen door de gemiddelde waarde in 2010. De indexcijfers worden per buurt gepresenteerd met toevoeging van de kleuren rood, oranje, lichtgroen en donkergroen. Dit gebeurt op basis van de statistische maat standaarddeviatie. Deze kleuren laten zien hoe de leefbaarheid van de buurt zich verhoudt tot de gemiddelde buurt in Amsterdam in 2010. Buurten met een hoge leefbaarheidsindex (relatief weinig leefbaarheid) hebben een rode kleur, buurten met een lage leefbaarheidsindex (relatief veel leefbaarheid) een donkergroene kleur. Buurten die meer een middenpositie innemen, krijgen ofwel een oranje kleur toegekend (relatief redelijk weinig leefbaarheid) ofwel een lichtgroene kleur (relatief redelijk veel leefbaarheid). De kaarten op deze site tonen de resultaten op buurtcombinatie- en stadsdeelniveau van de index in 2013.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Onderzoek, Informatie en Statistiek
Josca Boers
josca.boers@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsmidden tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt gemeten.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Embedden en linken
Vanwege security redenen (clickjacking) is het niet meer mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden in uw (nieuws)site. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....