Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
Op deze kaart zijn de buurtstraatquotes voor 2019 in Amsterdam aangegeven. De buurtstraatquotes 2019 worden gebruikt bij het bepalen van de grondwaarde bij het wijzigen van erfpachtrechten met uitzondering van overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Voor Overstappen is tot 2020 de buurtstraatquote 2017 van toepassing.
De buurstraatquote 2017 vindt u hier: https://maps.amsterdam.nl/bsq2017

Wat is de buurtstraatquote?
De buurtstraatquote (BSQ) is het percentage dat aangeeft welk deel van de marktwaarde (WOZ-waarde) bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de waarde van de stenen, de opstalwaarde).

Waarom zijn er verschillen in hoogtes?
De waarde van grond is sterk afhankelijk van de locatie. Op een aantrekkelijke locatie is het aandeel van de grond in de marktwaarde hoger dan op een minder aantrekkelijke locatie. De buurtstraatquote is dan ook relatief hoger. Er zijn aparte buurtstraatquotes voor appartementen (meergezinswoningen) en voor eengezinswoningen. In lange straten kunnen meerdere buurtstraatquotes voorkomen. Deze straten zijn opgeknipt in buurtstraten en afhankelijk van de locatie en de type woningen kunnen verschillende buurtstraatquotes ontstaan.

Waarom zijn er ook buurtstraatquotes toegekend aan straten met eigen grond?
Met de buurtstraatquote kunnen we de grondwaarde berekenen. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben we hiervoor zowel woningen op eigen grond als woningen op erfpachtgrond gebruikt. Om onderscheid te maken tussen eigen grond en erfpacht, verminderen we in de berekening de grondwaarde met 10%.

Some details in English

This map shows the neighbourhood street quotes 2019 in Amsterdam. The neighbourhood street quotes 2019 are used to determine the land value when changing leasehold rights, with the exception of transfers to eternal leaseholds. For Transferring, the neighborhood street quote 2017 is applicable until 2020. You can find the neighbourhood street quote 2017 here: https://maps.amsterdam.nl/bsq What is the neighbourhood street quote? The neighbourhood street quote (BSQ) is the percentage of the market value attributed to the land value. The remainder is the value of the `bricks`, the building value. Why are there different amounts? The land value is very dependent on the location. The land accounts for a higher percentage of the market value of a desirable location than a less desirable location. The neighbourhood street quote is therefore also relatively higher. There are separate neighbourhood street quotes for apartments and single-family homes. Long streets can have multiple neighbourhood street quotes. These streets are divided up into neighbourhood streets and several neighbourhood street quotes may arise depending on the location and the type of house. Why have neighbourhood street quotes also been assigned to streets with freehold properties? We can use the neighbourhood street quote to calculate the land value. To do that as accurately as possible, we have included homes on freehold land as well as on leasehold land in our calculations. To differentiate between freehold and leasehold land, we reduce the value by 10% in the calculation. For more information, see also Questions about perpetual ground lease

Contact
Gemeente Amsterdam - Grond en Ontwikkeling
amsterdam.nl/erfpacht
http://www.amsterdam.nl/erfpacht

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Over de functies bij adresgegevens
In de adressentabel, na aanklikken van een pand, staan 3 functies:
  • het Gebruiksdoel, afkomstig uit de BAG
  • de Objectsoort volgens de WOZ, afkomstig uit de BAG-plus
  • de niet-woonfunctie volgens de Functiekaart
Correcties voor de BAG kunt u hier terugmelden.
Periodiek wordt de Functiekaart geactualiseerd op basis van het Gebruiksdoel en de WOZ-Objectsoort.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl. U kunt een afbeelding/screenshot van de kaart en een link naar de kaart op Maps Amsterdam in uw nieuwsitem opnemen.
 
Even geduld ... Wait a moment