Labels
Toelichting
Door de economische crisis zullen veel (soms al bouwrijpe) terreinen de komende jaren niet worden bebouwd. Het tijdelijk gebruik van deze braakliggende terreinen door initiatieven uit de samenleving wordt steeds meer onderwerp van maatschappelijke en bestuurlijke aandacht.
Deze kaartviewer geeft de locatie van en nadere informatie over braakliggende terreinen. Planeigenaren (gemeenten) hebben gegevens aangeleverd over de toestand van het terrein, de beschikbaarheid voor tijdelijke invulling en de contactpersoon waarmee initiatiefnemers contact kunnen opnemen. Ook is aangegeven of er al een (tijdelijke) invulling plaatsvindt of op korte termijn gepland is.

Kaart in ontwikkeling 
Dit is een kaart in ontwikkeling en is afhankelijk van aanlevering van gegevens door planeigenaren. Hoewel deze kaart regelmatig wordt geactualiseerd kan een terrein dat aangegeven staat als beschikbaar voor een tijdelijk initiatief, om welke reden dan ook, niet meer beschikbaar zijn. Daadwerkelijke beschikbaarheid is afhankelijk van de instemming van degene die recht heeft op de grond zoals eigenaar, erfpachter of vergunninghouder. Direct beschikbare gronden zijn niet per definitie gebruiksklaar. Ook kan een initiatief fiscale consequenties voor de gemeente hebben die van tevoren afgewogen moeten worden via een fiscale toets.
Wij raden u daarom aan contact op te nemen met de aangegeven contactpersoon.   
Voor Amsterdam heeft de laatste update plaatsgevonden in december 2014.

Contactpersonen 
Naast de contactpersonen per terrein, kunt u voor stadsbrede initiatieven terecht bij de Stadsloods van de gemeente Amsterdam via stadsloods@amsterdam.nl (tel. 020-2551569 , Aukje Teppema).  
De contactpersoon voor algemene vragen over braakliggende terreinen in Zaanstad is Mirte Rozemond: m.rozemond@zaanstad.nl. In Almere kunt u terecht bij Robert Träger (Programmamanager Ruimtelijke Initiatieven) (036) 5399725 r.trager@almere.nl.
  

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Suzanne Jeurissen
s.jeurissen@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....