De kaart van de braakliggende terreinen is opgeheven.