Bomen (via WMS)

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

De weergave van bomen op deze kaart is niet `real-time`. Op deze kaart kunnen bomen staan die inmiddels zijn omgewaaid of gekapt. In vrijwel alle gevallen wordt een omgewaaide of gekapte boom herplant. Zodra de boom geplant is en onze inspecteurs weer hun ronde doen (om de drie jaar) komt de boom weer op de kaart. Deze Maps-kaart is gemaakt maakt gebruik van een Web Map Service (WMS) van het gemeentelijk Datapunt. Deze WMS is verbonden met de dataset van het gemeentelijk beheersysteem GISIB. De kaart van het Datapunt is identiek aan deze kaart op Maps Amsterdam

Weet u welke bomen in uw straat staan?

Deze interactieve kaart geeft een beeld van ruim 260.000 bomen in Amsterdam die geregistreerd staan in het gemeentelijk beheersysteem. De legenda toont in kleuren de top 15 meest voorkomende soorten bomen. Ook de minder voorkomende en onbekende boomsoorten zijn weergegeven. In de legenda van de kaart kunt u boomsoorten aan- of uitzetten en klikt u op een boom, dan krijgt u meer informatie over die boom. Als u inzoomt, is de boomhoogte en ook de eventuele monumentstatus zichtbaar. Als u uitzoomt, krijgt u juist een overzicht van de spreiding per soort over de stad.

Er zijn nog meer bomen in Amsterdam

De kaart toont bomen die in beheer zijn bij de gemeente en periodiek op veiligheid worden gecontroleerd. Op de kaart ontbreken nog bomen die in grote groepen of tussen andere beplanting (bosplantsoen) staan. De komende jaren worden deze ontbrekende bomen toegevoegd aan het bomenbestand. Dat betekent dat niet elke boom in Amsterdam op de kaart staat. De bomen op begraafplaatsen, de volkstuincomplexen, grote groengebieden en rond sportvelden zijn niet allemaal in beheer van de gemeente en staan dus niet altijd op de kaart. Ook de circa 150.000 bomen in het Amsterdamse Bos zijn weliswaar van de gemeente Amsterdam, maar staan op grond van de gemeente Amstelveen en staan daarom nog maar deels op de kaart. Tot slot staan er nog tienduizenden bomen op terreinen van woningbouwcorporaties, ProRail, Rijkswaterstaat en in de duizenden particuliere tuinen. Geschat wordt dat er in totaal zeker één boom per inwoner is. Vergeleken met bijvoorbeeld Parijs met één boom op 22 inwoners is dat heel veel.

Onder voorbehoud

De monumentale beschermingsstatus en het wel of niet opnemen van bomen in de Hoofdbomenstructuur staan onder voorbehoud op de kaart. Dat wordt nog gecontroleerd en kan daarom nog wijzigen in komende periodieke updates.

Over de leeftijd van een boom

De leeftijd van een boom is lastig te bepalen. Het plantjaar is niet altijd bekend en ook de definitie van wat ooit met plantjaar is bedoeld, kan verschillend zijn en dit is vaak niet te achterhalen. Met het plantjaar zoals op de kaart zichtbaar is, wordt meestal het jaar waarop de boom in de Amsterdamse bodem is geplant bedoeld. Maar tussen dat jaar en het kiemjaar bij de kweker of het jaar waarop de boom bij de kweker in de volle grond is gezet, kan wel 5 tot 15 jaar zitten. Daarnaast zijn sommige bomen herplant. Het plantjaar zoals getoond op de kaart is daarom slechts een indicatie van de leeftijd van de boom.

Meer informatie

www.amsterdam.nl/bomen Bron: GISIB - Beheersysteem Openbare Ruimte, Gemeente Amsterdam, september 2023.

Open dataset Bomen

De Bomen-dataset is beschikbaar via Maps Data. De dataset `Bomen Amsterdam` is gemaakt en bedoeld voor de bedrijfsprocessen inspectie en onderhoud van bomen bij gemeente Amsterdam. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebruik en publicatie dient als bron de gemeente Amsterdam te worden vermeld, incl. de datum waarop de gegevens van maps.amsterdam zijn gedownload of ontvangen. De nauwkeurigheid van de inmeting van de bomen is sterk wisselend: de afwijking ten opzichte van de werkelijke positie op straat varieert van 10 cm tot meer dan 10 m. Niet alle gegevens zijn volledig gevuld. De boomgegevens zijn gestandaardiseerd conform de IMBOR en het Amsterdamse datamodel bomen.

Contact


Gemeente Amsterdam - Verkeer en Openbare Ruimte
Hans Kaljee
h.kaljee@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...