Labels
Toelichting

Woningcorporatiebezit 2017

Deze interactieve kaart van de woningen van corporaties in de stadsregio Amsterdam en Almere is gelanceerd op 23 maart 2017 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)^www.afwc.nl De interactieve kaart is de opvolger van de papieren Atlas Sociale Woningbouw, waarvan de eerste editie verscheen in 1992, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de AFWC. De laatste en zesde editie verscheen in 2012. Deze zevende editie (2017) verschijnt alleen als website en niet op papier. Iedere corporatie heeft een eigen kleur. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de kleuren in de eerdere edities van de Atlas. Het ligt in de bedoeling de kaarten jaarlijks up te daten. De interactieve kaart Woningcorporatiebezit 2017 is tot stand gekomen in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en vervaardigd door het Datalab en de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Op de kaarten is niet alleen het bezit van de negen leden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aangegeven, maar ook van de buitengewone leden. Aangezien de woningmarkt regionaal is, bevat de kaart ook het bezit van woningcorporaties in de rest van de regio Amsterdam. Op de website staan zo’n 300.000 woningen aangegeven in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen. Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Waterland, Wormerland, Uithoorn en Zaanstad. Het bezit van de aangesloten corporaties buiten deze gemeenten staat niet op de kaart.

Percentage corporatieadressen (filter)

De Corporatiekaart bevat per (deel van een) bouwblok het percentage adressen dat de betreffende corporatie in bezit heeft. De overige adressen kunnen koopwoningen zijn of particuliere huurwoningen. Als het percentage lager ligt dan 100, wil het niet zeggen dat de corporatie woningen heeft verkocht. Het blok kan als gemengd blok van huur- en koopwoningen zijn opgeleverd, of er hebben al vanaf de start naast corporatiewoningen, particuliere huurwoningen in het blok gezeten. Bijvoorbeeld omdat de corporatie panden heeft aangekocht in voormalig particulier bezit. De kaart is dus slechts als indicatie te gebruiken.

Bouwperiodekaart

Bij het 90-jarig bestaan van de Federatie in 2007 werd een speciale bouwjarenkaart uitgebracht met zeven bouwperioden. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Federatie in 2017 is deze kaart aangevuld met de periode 2008-2016 en uitgebreid met de regio. De acht bouwperioden hebben niet dezelfde lengte, maar markeren omslagen in bouwstijl of bijzondere gebeurtenissen. Voor een uitgebreidere toelichting op de bouwperiodekaart, zie www.afwc.nl • Vóór 1909: De voorlopers van de woningcorporaties • 1909 - 1918: De eerste woningwetwoningen • 1919 - 1945: Ring ’20 – ’40 • 1946 - 1966: Vroeg naoorlogse stadsuitbreidingen • 1967 - 1975: Hoogbouw • 1976 - 1989: Stadsvernieuwing en uitbreiding • 1990 - 2007: Differentiatie en menging in hoge dichtheid • 2008 – 2016: Transformatie, duurzaamheid en tijdelijkheid als kans Het jaar 1909 markeert de oplevering van de eerste echte Woningwetwoning in Amsterdam, in 1919 kwam de woningbouw na de Eerste Wereldoorlog weer goed op gang en kon de ring ’20 – ’40 worden gebouwd met veel prachtige voorbeelden van de Amsterdamse School Architectuur, zoals het Schip en de Dageraad. Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (1934) kon eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog worden uitgevoerd. Daarom hebben we 1946 als start van de volgende periode genomen. Dit is de periode van de bouw van de Westelijke Tuinsteden, gekenmerkt door licht, lucht en ruimte. Het jaartal 1967 markeert de start van de hoogbouwperiode, waarbij grote flatgebouwen werden gebouwd, vooral in de Bijlmermeer en Amsterdam-Noord (Molenwijk en Het Breed), maar ook in Zaanstad (Poelenburg). In 1975 werden de laatste flats opgeleverd in de Bijlmer. In 1976 vond met de oplevering van de eerste (middelhoogbouw)woningen in Holendrecht een nieuwe omslag plaats. In bijvoorbeeld Almere en Purmerend zijn in de periode daarna ook veel eengezinswoningen door de corporaties gebouwd. Het jaar 1990 markeert de overgang van honderd procent sociale huur naar meer differentiatie en gemengde wijken, ook in de stedelijke vernieuwing. De periode vanaf 2008 is zeer divers. Transformatie van kantoorgebouwen naar woningen wordt steeds belangrijker (GAK-gebouw, Elsevier-gebouw). Er is veel aandacht voor studentenhuisvesting. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld bij het project Stadstuin Overtoom. Een andere trend is de (deels tijdelijke) huisvesting van asielzoekers, soms in combinatie met jongeren, zoals bij Riekerhaven.

Bronmateriaal

Bron corporatiebezit: Databank, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), peildatum 1-1-2016, (alleen woningen) in Amsterdam waar mogelijk aangevuld met nieuwbouw in 2016. Bron bouwperiode: BAG (panden met een onbekend bouwjaar worden niet ingekleurd). Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkwijze

Vanwege de performance van de kaart zijn individuele woningen van dezelfde corporatie én dezelfde bouwperiode én naast elkaar gelegen, samengevoegd tot bouwblok(delen). Binnen elk bouwblok(deel) zijn alle corporatieadressen en het totaal aantal woonadressen geteld en daarna is het percentage corporatieadressen berekend.

Inhoudelijk contactpersoon

Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Jeroen van der Veer
vdveer@afwc.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....