Open Geo Data

In het Nederlands graag! >
Dataset
Layer 
Attributes
Number of objects 
Recency 
Read the Explanation at 
  
Sourceholder
Department 
Name 
Email 
  


 
Proclaimer De domeinnaam maps.amsterdam.nl is geregistreerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam.
De Gemeente Amsterdam doet haar best de informatie op deze site actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen.

Contact Voor studie, onderzoek of software-ontwikkeling zijn op deze pagina geografische datasets vrij beschikbaar. Voor inhoudelijke opmerkingen, vragen of aanvullingen neemt u contact op met de bronhouder van de desbetreffende dataset. Voor vragen van functionele of technische aard neemt u contact op met Klaas-Bindert de Haan, Coördinator Geo-Informatie bij DRO: k.b.de.haan@amsterdam.nl >.

De Dienst Ruimtelijke Ordening is géén leverancier van topografische kaarten. Daar is de Dienst Basisinformatie verantwoordelijk voor. Contactpersoon is (for topographic layers please contact) k.schaatsbergen@amsterdam.nl >.