Opacityslider
Time animation
Labels
Toelichting
Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, parkeren en openbaar vervoer. De functies zijn ingedeeld volgens het Classificatie-overzicht Functiekaart^http://maps.amsterdam.nl/functiekaart/Functiekaart_classificatie.pdf. De legenda toont de 8 hoofdcategorieen.

De Dienst Ruimtelijke Ordening gebruikt de Functiekaart bij het maken van (globale) ruimtelijke analyses met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Deze analyses worden toegepast bij het uitvoeren van planologische onderzoeken en het maken van stedenbouwkundige ontwerpen. De Functiekaart is niet bedoeld en ongeschikt voor (gedetailleerde) handhavingsdoeleinden.

De waarneming in het veld heeft zich beperkt tot de buitenkant van het gebouw. Er zijn geen vragen gesteld aan de gebruikers van het gebouw. Daardoor is niet in alle gevallen bekend wat de zaaknaam of exacte functie is. 
Gehele gebouwen worden overgenomen uit de Grootschalige Basiskaart van Amsterdam en eventuele functionele eenheden binnen die gebouwen zijn digitaal ingetekend.

We stellen het op prijs als u veranderingen in uw buurt doorgeeft aan onderstaande bronhouder. Tussentijds kunnen we dan wijzigingen in de Functiekaart doorvoeren.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de (linker)muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond in verschillende kleuren of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u zelf een gebied, waarin de objecten worden geteld.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen. De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Een ogenblik geduld | Just a moment ....