Opacityslider
Time animation
Labels
Toelichting
Algemeen
De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is rond 1830 door de mens in Nederland geïntroduceerd. De plant staat op de zwarte lijst; de lijst met invasieve exotische soorten. Pas na 1950 is de plant zich op grote schaal gaan verspreiden. Groeiplaatsen in Amsterdam bevinden zich rond volkstuinen (waar tuinafval is gestort), in parken, langs wegen en spoorwegen en langs waterwegen. 

Problemen
De Japanse duizendknoop is een woekerende plant. Via zijn wortelstokken verspreidt hij zich snel. De wortels zijn sterk en kunnen verharding omhoog drukken. Alle andere begroeiing wordt weggeconcurreerd door de duizendknoop. Er groeien geen andere planten onder de bladeren. 
Bij het maaien kunnen wortelstokken worden meegenomen en verder worden verspreid. Bestrijding is erg lastig; uit kleine delen van de wortelstokken kan de plant weer verder uitgroeien. 

Soorten
In Amsterdam komen drie exotische duizendknoopsoorten voor, de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), de Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en de Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica). De Boheemse duizendknoop is een hybride tussen de Japanse en de Sachalinse.

Inventarisatie
In 2016 zijn de groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop in kaart gebracht door Lars Betjes een student toegepaste biologie van de Aeres Hogeschool in Almere. Zijn inventarisatie was gericht op de grotere groengebieden in Amsterdam en was niet volledig. De inventarisatie wordt in 2017 voortgezet, de kaart zal dan regelmatig worden bijgewerkt. 

Meer informatie 
 
Over invasieve exoten »^http://www.invasieve-exoten.nl/index.html

Over de Japanse duizendknoop »^http://www.invasieve-exoten.nl/fs%20japanse%20duizendknoop%20(1).doc

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Auke Brouwer
a.brouwer@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de (linker)muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond in verschillende kleuren of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u zelf een gebied, waarin de objecten worden geteld.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....