Opacityslider
Time animation
Labels
Toelichting
De fietspaden in Amsterdam worden vaak druk gebruikt. Om de overlast en onveilige situaties op fietspaden zo veel mogelijk terug te dringen, rijden bromfietsers in principe op de rijbaan. Tenzij dit niet anders kan. De gemeente Amsterdam heeft onlangs geinventariseerd op welke fietspaden alsnog bromfietsers op de rijbaan kunnen gaan rijden in plaats van op het fietspad. In een aantal situaties zijn de bromfietsers al naar de rijbaan gestuurd. In een aantal gevallen nog niet, bijvoorbeeld omdat hiervoor de eerst de weg moet worden aangepast. Een zelfde inventarisatie is gedaan voor de parken. Hier is het streven om behalve bromfietsers (geel kenteken en helmplicht) ook snorfietsers (met blauw kenteken, maximaal 25 km/uur) niet meer in de parken toe te staan om de overlast in de parken te beperken.

In deze kaart staat de status van de belangrijkste fietspaden (hoofdnet fiets) en parken weergegeven en of deze status nog gaat veranderen.

Laatste update: 27 februari 2015

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Maarten Nulle
m.nulle@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de (linker)muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond in verschillende kleuren of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u zelf een gebied, waarin de objecten worden geteld.

Over maps.Amsterdam.nl

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Map link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....